Кінцеві бенефіціарні власники (контролери) в благодійних фондах

Сьогодні в Україні діє багато благодійних фондів. Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками. Поняття бенефіціарів даних фондів має інше значення, ніж в інвестиційних фондах та решти організаційно-правових форм. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» надає визначення бенефіціара як набувача благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом. Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених Законом. Отже виникає певна колізія щодо того, кого вважати кінцевим бенефіціаром і про кого подавати відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. До того ж законодавство не зобов’язує розкривати відомості, щодо бенефіціарів (осіб, що отримують допомогу) благодійних фондів. І все ж таки благодійні організації підлягають первинному фінансовому моніторингу задля обмеження ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Таким чином, на благодійні організації розповсюджуються загальні вимоги щодо визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) зазначеного у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом…».

До речі, Податковим Кодексом України встановлено необхідність неприбутковим підприємствам, установам та організаціям, які внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), привести свої установчі документи у відповідність до норм Податкового кодексу України. Неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність до норм п. 133.4 ст. 133 ПКУ, після 01 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру. У разі виключення організації з Реєстру, необхідно привести установчі документи у відповідність норм ПКУ та подати заяву за формою 1-РН, для повторного включення організації до Реєстру та відновлення статусу неприбуткової організації.

Анастасія Бірюк

За детальною інформацією звертайтеся за тел. +38 (044) 502-82-28; prime-info@kac.com.ua

Copyright © Prime Law Firm 2011&mdash2016, All Rights Reserved
Powered by Code201