Доброго дня! Порадьте, будь ласка,куди можна звернутись із запитом, щоб знайти земельну ділянку, яка зареєстрована в іншій області на одного з подружжя для подачі позову до суду про поділ майна подружжя.
Заздалегідь дякую.

У відповідь на поставлене Вами запитання повідомляємо наступне:

 

Згідно Закону України «Про Державний земельний кадастр» (далі - Закон)  єдиною державною геоінформаційною системою відомостей  про  землі,  розташовані  в  межах  державного кордону   України є Про Державний земельний кадастр.

Згідно частини 1 статті 38 Закону:

«Відомості Державного   земельного   кадастру   надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:

- витягів з Державного земельного кадастру   про   об'єкт Державного земельного кадастру;

- довідок, що містять   узагальнену інформацію про  землі (території) за формою,  встановленою Порядком  ведення  Державного земельного кадастру;

- викопіювань з кадастрової  карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.»

Згідно пункту  5 статті 38  Закону «На отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право лише:

- власник (власники)  та  користувачі  земельної  ділянки   або уповноважені ними особи;

- спадкоємці (правонаступники   -  для  юридичних  осіб)  осіб, зазначених в абзаці другому цієї частини,  або  уповноважені  ними особи;

- особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обмеження, або уповноважені ними особи;

органи державної влади та органи місцевого самоврядування для реалізації своїх повноважень, визначених законом;

особи,  які  в  установленому  законом  порядку  включені  до Державного  реєстру  сертифікованих  інженерів-землевпорядників та Державного  реєстру  інженерів-геодезистів,  і особи, які отримали ліцензії  на  проведення землеоціночних робіт та земельних торгів, землеоціночних  робіт,  для  виконання  зазначених  робіт.»

З огляду на положення статті 38 Закону, лише той із подружжя має право на отримання відомостей щодо відповідної земельної ділянки, хто є її власником.

Якщо Ви не є власником земельної ділянки - то цей факт унеможливлює для Вас отримання відомостей щодо земельної ділянки самостійно.

 

Згідно частини 1 стаття 133 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ):

"Особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів. До клопотання про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору."

Розмір судового збору встановлюється відповідно до Закону України "Про судовий збір"від 08.07.2011 № 3674-VI.

 

Згідно частин 3, 4 стаття 133 ЦКУ "За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до пред'явлення нею позову.

У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом трьох днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов'язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, заподіяні у зв'язку із забезпеченням доказів."

 

ВИСНОВОК: Для отримання інформації щодо земельної ділянки, зареєстрованої на іншого з подружжя, Вам необхідно подати  заяву про забезпечення доказів, у якій  повинні бути зазначені:

- докази, які необхідно забезпечити (відомості з державного земельного кадастру щодо земельної ділянки, що є власністю одного з подружжя);

- обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами;

- обставини, які свідчать про те, що подання потрібних доказів є неможливим для Вас,

- а також справа, для якої потрібні ці докази або з якою метою потрібно їх забезпечити.

Протягом трьох днів з дня постановлення відповідної ухвали про забезпечення доказів подати позовну заяву про поділ майна подружжя.

 

ответ подготовил юрист АК «ПРАЙМ»

Шиба Ірина