У липні цього року новий власник моєї колишньої квартири передав мені листа від податкової інспекції, де було повідомлення-рішення про необхідність сплатити податок на нерухомість за 2015 рік. Я продав квартиру у 2014 році іноземній компанії, тобто не маю сплачувати такий податок. Що слід зробити у даному випадку? Чи слід очікувати ще листів про податки з квартир, що маю у власності?

Доброго дня! Надаємо загальну інформацію про податок на нерухоме майно.

На сьогоднішній день платниками податку на нерухомість є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Об’єкт оподаткування. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Ставка податку. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Звернення до контролюючого органу. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: - об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Порядок сплати податку.Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету міста Києва згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Строки сплати податку.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

В даному випадку надсилання податкового повідомлення-рішення передбачено законом (ст.266.7.2 Податкового кодексу України).

Отже, в даному випадку надіслане рішення є цілком правомірним по формі. Проте, якщо Ви вже не є власником, вказаного у податковому повідомленні-рішенні, нерухомого майна - потрібно звернутись до контролюючого органу (податкової інспекції) з письмовою заявою для звірки даних щодо об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку. Це податкове повідомлення-рішення повинно бути скасовано. Оскарження податкового повідомлення-рішення можливо зробити двома шляхами: адміністративним (скарга до податкової інспекції) та судовим (адміністративний суд). Скаргу до податкової інспекції потрібно надіслати у 10-денний строк після отримання податкового-повідомлення рішення. У разі незадоволення скарги можливо звернутись до адміністративного суду протягом 1 місяця. Важливо в цьому випадку пам’ятати про процесуальні строки, бо їх пропущення тягне за собою негативні наслідки (тобто сплату податку на нерухоме майно, що вже не перебуває у власності).

Нормативно-правові акти, що використовувались для обґрунтування висновку:

- Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI

- Лист ДФС України від 16.01.2015 № 722/5/99-99-19-01-01-16 "Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів"

- Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м. Києві. Затверджене Рішенням Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 (в редакції рішення Київської міської ради від 29.01.2015 року №58/923)

- Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 28.12.2015 № 1204

відповідь підготовула помічник юриста АК «ПРАЙМ»

Каріна Штепа