Здравствуйте. Хотел зарегистрировать торговую марку – но пока посчитал, что слишком дорого. Может ли кто-то зарегистрировать ее раньше меня и запретить мне ее использование ?

Здравствуйте,

 

Кто-либо зарегистрировавший торговую марку (знак для товаров и услуг)не может запретить Вам ее использовать, если Вы начали использовать этот знак раньше.

Право предыдущего пользователя  установлено ст. 500 Гражданского кодекса Украины, согласно которой «Любое лицо, которое до даты подачи заявки на торговую марку или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки в интересах своей деятельности добросовестно использовало торговую марку в Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на бесплатное продолжение такого использования или использования, которое предполагалось указанной подготовкой»

 

При этом нужно учесть, что любое лицо которое подало заявку на регистрацию и зарегистрировало торговую марку ДО того как Вы начали ее использовать будет иметь законное и исключительное право разрешать либо запрещать любому другому лицу  и Вам в том числе использовать  тождественную торговую марку.

 

 

«Добрий день, збираємось з дружиною купувати квартиру. Продавцю квартиру  подарувала бабуся рік тому. Чи може бабуся вимагати повернення свого подарунку? А ми втратити квартиру? Заздалегідь дякую. Віктор»

 

Доброго дня, Вікторе!

 

Щодо Вашого питання можу повідомити наступне:

Повернення подарунку від обдаровуваного до дарувальника згідно чинного законодавства можливе лише в декількох випадках:

1.       Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей.

2.       Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

3.       Дарувальник має право вимагати розірвання договору і повернення дарунка  у разі якщо договором дарування було встановлено обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи, який він не виконав. а якщо таке повернення неможливе, - відшкодування його вартості.

4.       Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому до моменту його передання зазначеного в договорі, якщо після укладення договору майновий стан дарувальника істотно погіршився.

 

Проте, до всіх вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік, яка у вашому випадку уже сплила.

Окрім того, купуючи квартири у особи, яка має дійсне і документально підтверджене право власності на неї ви як добросовісний набувач набуваєте право власності на квартиру.

Якщо буде встановлено, що квартиру було продано особою, яка не мала права його відчужувати, про що Ви не знали і не могли знати, власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно:

1) було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;

2) було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння;

3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.»

 

«Доброго дня! Я мене є кілька зареєстрованих торговельних марок. Всі підтверджені відповідними свідоцтвами на знак для товарів та послуг. Зараз я збираюсь в зону АТО. Чи зможе донька, в разі моєї смерті, успадкувати права на ці торгівельні марки?»

Так, зможе. Права на всі об’єкти інтелектуальної власності, зокрема і на торгівельну марку, спадкуються.

Проте, крім загальної процедури прийняття спадщини, в даному випадку необхідно буде належним чином оформити передачу прав на торговельні марки.

Адже, права на торговельну маркує чинними лише з моменту реєстрації таких прав. Згідно ч. 2 ст. 1114 Цивільного кодексу України «Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації».

Тому після прийняття спадщини на  торговельну марку, дочка або її уповноважений представник повинні звернутись із заявою про публікацію  та  внесення  до  реєстру  відомостей про перехід права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг. До такої заяви також додаються:

- документ, що підтверджує перехід права інтелектуальної власності на торговельну марку;

- документ  про  сплату  збору  за опублікування відомостей;

- довіреність,   якщо  документи  від  імені заявника подає представник.

 

При цьому документом, що підтверджує перехід права на торговельну марку в описаній вами ситуації може бути   свідоцтво про право на спадщину. В свідоцтві  повинен бути чітко визначений номер знака(ів), що спадкується.

 

Ці та інші питання передання прав на торговельну марку регулює «Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг» Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 576, Цивільний кодекс України.