Емітентам ЦБ щодо розкриття інформації

Шановні панове!
 
Згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 
затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 р. № 1591, емітенти цінних паперів зобов'язані готувати і розкривати особливу інформацію, інформацію про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду
операцій з нерухомістю, а також розкривати регулярну квартальну та річну інформацію.
В серпні 2013 року ДКЦПФР була прийнята нова редакція рішення «Про встановлення ознак фіктивності цінних паперів та деривативів» (2010 року), згідно якого серед ознак фіктивності містяться факти нерозкриття емітентом
регулярної інформації
(1), нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль (2)
та/або неутворення органів управління акціонерного товариства,
визначених законодавством згідно законодавства
(3).  Крім того, за правопорушення на ринку цінних паперів юридична  особа несе
відповідальність у вигляді штрафів від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Наші рекомендації зводяться до необхідності посилення контролю за подіями у господарській діяльності емітента , що тягнуть необхідність звернення до Комісії, додержанням строків щодо розкриття регулярної квартальної та річної
інформації, проведення чергових зборів акціонерів.
Із свого боку пропонуємо укладення договору, за умовами якого контроль за строками та зазначені функції щодо представництва емітента в Комісії буде здійснювати АК «ПРАЙМ», а саме:  
 
Ø  підготовка та подача регулярної квартальної та річної інформації;
Ø  підготовка та подача нерегулярної (особливої​) інформації для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів;
Ø  організація та контроль за опублікуванням в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та подання до НКЦПФР відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.