Фонд гарантування вкладів - реалії розгляду спорів

У сьогоднішніх реаліях, коли кожен змушений оберігати та захищати свою «кров’ю та потом здобуту» власність, нагальними постають питання ефективного судового захисту (у разі обрання даного способу захисту). Особливо це питання актуальне для вкладників банків, які нині «лопаються» як мильні бульбашки з завидною регулярністю. І не важливо, чи Ви власник великого бізнесу, чи заощаджували собі на відпочинок.

Станом на сьогодні сформована багатогранна практика подачі позовів до суду щодо визнання протиправною відмови щодо включення вкладника банку до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами банків за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та відповідно зобов'язання включити вкладника до переліку таких вкладників.

Судами задовольняються такі позови: 

Однак, в умовах сьогодення існує й інша практика.

На разі основними перепонами у розгляді даної категорії справ є затягування судами розгляду справ та неоднакове застосування чинного законодавства, що є нічим іншим, як втручанням у право вкладників банків на мирне володіння своїм майном відповідно до змісту ст.1 Протоколу №11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

По-перше, досі наявні спори щодо підсудності даної категорії справ.

Незважаючи на те, що ще у 2013 року Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України роз’яснено, що оскільки Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є державною спеціалізованою установою, то спори, які виникають у цих правовідносинах, є публічно-правовими та підлягають розгляду за правилами адміністративного судочинства, досі точаться спори щодо підсудності даної категорії справ.

Так, згідно позиції Верховного суду України, викладеної в постанові від 16.02.2016 року у справі № 21-484а15 на спори, які виникають на стадії ліквідації (банкрутства) банку, не поширюється юрисдикція адміністративних судів.

Проте, наявна й успішна судова практика в обхід вище висловленій позиції Верховного суду України: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62054429 (від 10.10.2016р.).

У даній категорії адміністративних справ спірні відносини вирішуються в рамках Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Вказаний Закон є спеціальним. Ліквідація банку здійснюється на підставі Постанови Правління Національного банку України в рамках вищезазначеного Закону, яким в свою чергу не передбачено порушення справи про банкрутство в Господарському суді, а тому в даному випадку застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до спірних правовідносин не підлягає і як наслідок, відсутні підстави для закриття провадження у справі.

По-друге, судами не поодиноко зупиняються провадження у даній категорії справ, чим успішно користується Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Так, суди зупиняють провадження до набрання законної сили рішенням Конституційного Суду України за результатом розгляду справи за поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (справа розглядається Судом з 26.04.2016).

Однак, звертаємо Вашу увагу, що за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі.

Позитивна судова практика Вищого Адміністративного Суду з даного питання:

До правовідносин в даній категорії справ підлягають застосуванню положення Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Зазначений Закон є чинним та діє на теперішній час.

Згідно із Конституцією України закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Отже, прийняття рішення Конституційним Судом України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо конституційності положень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» на спірні правовідносини не вплине.

По-третє, у зв’язку з нинішньою ситуацією у країні з декларуванням доходів державними службовцями сотні суддів звільняються або йдуть у відпустку з подальшим звільненням, що затягує розгляд в тому числі і даної категорії справ, порушуючи при цьому право особи на «справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом».

Не зважаючи на всі перепони, ми формуємо судову практику з успішного захисту конституційних прав клієнтів на захист їхньої власності.