Медіація в бізнесі – ефективний та малобюджетний спосіб вирішення конфлікту?

Людина діла високо цінує можливості, за допомогою яких вона може отримати прибуток. При цьому кожен бізнесмен високо цінує час та конфіденційність всього того, що пов'язано з його бізнесом. Однак на практиці у діяльності будь-якого бізнесмена трапляються випадки, які вказують, що він не завжди може отримати те, чого бажає, ще й в найкоротші терміни. Бізнес будується на взаємовідносинах, які з часом можуть перерости у конфлікти. Завдання ж людини діла полягає в тому, щоб не перемогти в конфлікті, а розумно врегулювати його, одночасно мінімізувавши матеріальні і тимчасові втрати, зберігши свої ресурси та позитивні відносини з клієнтами та партнерами. Однак, зазвичай при настанні конфліктної ситуації бізнесмени йдуть саме до суду за захистом Феміди відстоювати свої позиції. У реаліях сьогодення ефективність даного способу вкрай сумнівна. Так, іноді виникають ситуації, коли здається, що крім суду, діалог більше не можливо побудувати, однак багато спорів часто просто не мають перспективи судового вирішення. Реалії сьогодення вимагають пошуку інших шляхів вирішення. Крім цього, часто судовий процес сам по собі є ризиком для сторін комерційного спору (знищення репутації, втрата ресурсів, ділових контактів тощо), тому доцільніше зберігати за собою можливість контролювати результат конфлікту і звернутися до альтернативних способів вирішення спору. Доцільними стають механізми вирішення конфліктів, які зміцнюють, а не руйнують стосунки з клієнтами та партнерами. В суді ж зазвичай все закінчується повним розірванням всіх ділових контактів. Відповідно до частини п’ятої статті 55 Конституції України держава гарантує кожному будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Проте, альтернативні способи вирішення спорів (не судові) не такі популярні в Україні, однак вони заслуговують на належну увагу. Такі способи покликані мінімізувати втручання держави у регулювання взаємовідносин сторін, що досить актуально в умовах сьогодення. На сьогоднішній день регламентовано позасудове вирішення лише колективних трудових спорів (спори з найманими працівниками): примирною комісією, трудовим арбітражем, незалежними посередниками. Однак, щодо позасудового вирішення решти спорів досі відсутнє законодавче закріплення, що ускладнює його застосування на практиці, але не унеможливлює. 03.11.2016 Верховна Рада України нарешті винесла Постанову № 1725-VIII, якою прийнято за основу проект Закону України про медіацію (реєстр. № 3665). Запровадження в Україні медіації надасть кожному бізнесмену дійсну можливість використовувати інші не судові засоби для вирішення їх спорів, оминаючи проблеми сьогодення – бюрократизм, корупцію тощо. Медіація нове поняття для України. Проте, вона є однією з найпопулярніших форм врегулювання конфліктів у розвинених країнах світу, досвід її позитивного використання надихає. Законопроектом передбачається, що медіація буде можливою у будь-яких конфліктах (спорах), у тому числі цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також в кримінальних провадженнях та справах щодо адміністративних правопорушень, між резидентами України, а також у конфліктах за участю нерезидентів. Медіація може бути проведеною у разі виникнення конфлікту (спору) як до звернення до суду, так і під час або після судового провадження, у тому числі на стадії виконання судового рішення. Можливо буде проведення медіації між правопорушником і потерпілим, що покликано досягти добровільного примирення між потерпілим і правопорушником з метою відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди. В силу закону медіація не застосовуватиметься при вирішенні спорів за участю державних органів. Крім цього, медіація не зможе застосовуватися, якщо результати врегулювання спору можуть зачіпати інтереси третіх осіб, що не беруть участь у процедурі медіації, або публічні інтереси. Передбачається нововведення, коли суди першої та апеляційної інстанції на будь-якій стадії судового процесу зможуть рекомендувати сторонам по справі звернутися до процедури медіації для вирішення спору в позасудовому порядку. Судове провадження у справі буде зупинено на час проведення медіації. Однак, така рекомендація суду не носитиме зобов’язального характеру. Сторони вправі відмовитися від медіації. Також законопроектом передбачається закріплення медіаційного застереження у цивільно-правових, господарсько-правових, трудових, шлюбних або інших договорах, що не буде перешкодою для звернення до суду або третейського суду. Результати перемовин оформлюватимуться договором, мировою угодою, угодою про примирення або іншим документом відповідно до вимог чинного законодавства. Договір, досягнутий за результатами медіації, буде обов’язковим для виконання сторонами у визначені ним строки та спосіб. У разі невиконання стороною узятих на себе зобов'язань за таким договором інша сторона матиме право звернутися до суду у встановленому законом порядку для захисту порушених прав і законних інтересів. Правове врегулювання процедури медіації надасть можливість сторонам за добровільною згодою, на основі спільних інтересів, швидко та ефективно вирішувати спори шляхом проведення переговорів та досягнення взаєморозуміння. Позасудове вирішення спорів орієнтоване на задоволення реальних ІНТЕРЕСІВ та ПОТРЕБ всіх сторін конфлікту, при цьому сторони самі знаходять вирішення їх спору. Роль посередника (трудового арбітра, медіатора) полягає лише в організації самого процесу переговорів, налагодженні діалогу між сторонами, знятті бар’єрів між ними. Зауважте, що посередник не пропонуватиме сторонам готового рішення. Сторони самі приходять до взаємовигідного рішення. Застосування інституту переговорів у бізнесі сприятиме прийняттю сторонами креативних та раціональних рішень, не фокусуючись при цьому на їх позиціях та емоціях, а насамперед зосереджуючи увагу саме на інтересах сторін, досягненню ними взаємовигідних результатів переговорів. В цьому і полягає основне завдання посередника. Чотири кити, на які опирається розумна людина при прийнятті рішень і які задовольняє медіація та посередництво: Час. Гроші. Конфіденційність. Самостійність при виробленні рішення. Застосування інституту посередництва (медіації) є перспективним і дієвим саме в комерційних суперечках, коли мета сторін - не тривала «війна до переможного кінця», а цілком певний економічний інтерес: «перемога-перемога». Коли вигідно звернутися до медіатора? - Коли конфлікт важливо вирішити в максимально короткі терміни з мінімумом задіяння ресурсів; - Коли важливо самостійно прийняти рішення щодо виходу з конфлікту; - Коли розголос конфлікту може зіпсувати репутацію компанії; - Коли конфлікт ставить під загрозу важливі партнерські відносини; - Коли судові перспективи заплутані і неоднозначні; - Коли конфлікт не вичерпується правовим полем і зачіпає особисту взаємодію. Посередництво може бути застосована як в між-, так і у внутрішньо-корпоративних спорах: в межах цивільно-правових договорів (підряду, поставки, послуг тощо), на етапі переддоговірних спорів і укладення великих угод, спорах у банківській і страховій сфері, під час супроводу проектів, реалізація яких зачіпає інтереси багатьох сторін, спорах, пов’язаних з авторським правом та інтелектуальною власністю, а також для вирішення конфлікту між співвласниками, менеджерами, інвесторами бізнесу. Обрання механізмів позасудового вирішення спорів не позбавляє права осіб, які вдавалися до переговорів/медіації/трудового арбітражу, звернутися в подальшому до суду. Посередництво – не панацея, однак в сучасних реаліях воно має реальну перспективу стати ефективним позасудовим способом урегулювання спорів. Ще раз наголошую, остаточні рішення приймаються виключно самими сторонами спору. Статтю підготувала адвокат АК «ПРАЙМ» Процюк Людмила