Недобросовісна конкуренція або як захистити свої порушені права

«Конкуренція забезпечує найкращу якість продуктів і розвиває найгірші у людей»

Девід Сарнофф

 

Досить часто конкуренти, намагаючись незаконним шляхом вирішити власні майнові питання, а також маючи на меті за будь-якої ціни усунути з ринку свого основного діючого конкурента, вдаються до вчинення протиправних дій, спрямованих на тотальне руйнування престижу свого конкурента та підрив довіри до його господарської діяльності зі сторони клієнтів та ділових партнерів останнього.

Як же боротися з таким «горе конкурентом»?

Законодавством передбачено кілька способів. Розглянемо їх на прикладі дискредитації, неправомірного збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

По-перше, при бажанні покарати порушника можна звернутися до Антимонопольного Комітету України. Результативність такого звернення залежить від дотримання Вами строків звернення та повноти надання доказів, так як АМКУ не є органом досудового розслідування і розглядає Вашу заяву на основі поданих Вами же матеріалів. Звісно, законом передбачено повноваження службовців Комітету щодо збирання доказів під час розгляду справи. Однак, потрібно розмежовувати, що на практиці збір доказів службовцями АМКУ здійснюється тільки після початку розгляду справи, до даного моменту розглядається лише Ваша заява і додатки до неї. Дії зі збору доказів на цій стадії є передчасними.

У разі ж дотримання строків звернення і подання належних доказів за результатами розгляду поданої Вами заяви АМКУ порушує справу, за результатами розгляду якої може порушника – «горе конкурента» притягнути до відповідальності, а саме:

  • накласти на нього штраф у розмірі до п'яти відсотків його доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;
  • зобов’язати його офіційно спростувати неправдиві, неточні або неповні відомості, розповсюджені конкурентом та спрямовані на дискредитацію Вашої компанії.

 

По-друге, можна звернутися до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення. У Кримінальному кодексі України є статті 231 та 232, якими передбачена відповідальність за незаконне збирання та розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності.

Однак, на жаль, як виявилося на практиці, правоохоронні органи не бажають розслідувати дану категорію справ. Мовляв, це цивільно-правові та/або господарсько-правові відносини, звертайтеся до суду. Вказані статті Кримінального кодексу України неробочі, а розвивати дану тематику бажання у держслужбовців відсутнє у зв’язку з їх завантаженістю.

На практиці провадження відкривають не за статтями 231 або 232 КК України, а  за статтею 356 КК України «Самоправство», тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника. І закривають провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину, ще й попередніми датами, щоб унеможливити оскарження таких рішень через пропущення строків на таке оскарження, боячись виправдовувальних вироків (за недоведеністю участі у вчиненні злочину).

Як результат процес звернення до поліції виливається у процес боротьби з правоохоронними органами (оскарження їх бездіяльності, постанов про закриття або закінчення кримінального провадження). Однак, «потягати» на допити конкурента діло приємне та результативне (впливає на свідомість порушника).

 

По-третє, якщо Ви прагнете відшкодувати заподіяну Вам шкоду звертайтеся до суду з позовом про стягнення збитків, в тому числі упущеної вигоди.

Так, крім реально понесених збитків від протиправних дій конкурента з дискредитації Вашої діяльності, Ви можете стягнути з нього й упущену вигоду, тобто всі доходи, які б Ви одержали, якби зобов’язання було виконано належним чином, що стало неможливим через протиправні дії конкурента.

Однак, слід пам’ятати, що при розгляді даної категорії справ суди звертають увагу на наступні аспекти:

  • наявність усіх елементів складу господарського правопорушення (порушення зобов'язання; збитків; причинного зв'язку між порушенням зобов'язання та збитками; вини);
  • докази вжиття Вами, як потерпілою стороною, достатніх заходів, щоб запобігти виникненню збитків чи на зменшення їх розміру;
  • докази того, що за звичайних обставин Ви могли і повинні були отримати визначені доходи і тільки неправомірні дії конкурента стали єдиною і достатньою причиною, яка позбавила Вас можливості отримати прибуток (тобто втрачена вигода - гарантований, безумовний і реальний дохід, який Ви повинні були в дійсності отримати);
  • протиправні дії конкурента є причиною, а збитки, які виникли, - наслідком такої протиправної поведінки;
  • вірність та обґрунтованість розрахунку завданих збитків.

Понісши майнову відповідальність, яка може вилитися в чималу копієчку, навряд чи конкурент знову вдасться до протиправних дій у протистоянні з Вами.

При бажанні провчити конкурентів – звертайтеся до нашої компанії! З радістю допоможемо Вам перемогти у цій боротьбі!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала

адвокат компанії «ПРАЙМ»

Людмила Процюк