ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ – це цикл роз’яснювальних статей юриста АК «ПРАЙМ» (K.A.C. Group) Вадима Яковенка, в яких розкриваються особливості та тонкощі законодавства й судової практики щодо укладання, виконання та оскарження договорів оренди землі державної чи комунальної власності.

Сьогодні пропонуємо розібратись із питанням припинення договору оренди землі.

 

Припинення договору оренди можливе: на підставі закону (в чітко встановлених випадках), в порядку розірвання договору в односторонньому порядку або розірвання договору в судовому порядку.

 

Розглянемо більш детально.

 

Припинення на підставі закону

 

Законом встановлені підстави припинення договору оренди землі, зокрема:

  • закінчення строку,на який його було укладено;
  • викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
  • поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
  • смерті фізичної особи - орендаря,засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;
  • ліквідації юридичної особи - орендаря;
  • відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
  • набуття права власності на житловий будинок,будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;
  • припинення дії договору,укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства).

Зазначений перелік підстав є невичерпним.

 

Розірвання в односторонньому порядку

 

В односторонньому порядку розірвання договору оренди землі можливе лише в тому випадку, якщо це прямо передбачено в договорі оренди землі. Слід відмітити, що переважна більшість укладених договорів оренди не містять у своєму тексті право розірвання договору в односторонньому порядку. Затверджений типовий договір оренди землі не містить підстав розірвання договору в односторонньому порядку, проте дає можливість сторонам при укладені договору встановити дані обставини. Тобто при підписання договору оренди землі не обов’язково вказувати такі підстави, законодавець залишає це на волевиявлення сторін.

 

Розірвання договору в судовому порядку

 

Однією з найпоширеніших підстав розірвання договору оренди земельної ділянки є заборгованість з орендної плати. Наявність заборгованості з орендної плати повинна підтверджуватись належними доказами,  наприклад довідкою,  виданою державною податковою інспекцією,  про наявність (або відсутність) заборгованості із земельного податку  та оренди землі.

Крім цього, слід звернути увагу на те, що підставою для розірвання договору в даному випадку є систематична несплата орендної плати, а не одноразове порушення.

 

Ще однією підставою розірвання договору є використання земельної ділянки не за її цільовим призначенням. Звертаючись з позовом про розірвання договору оренди саме за цією підставою слід розуміти, що використання земельної ділянки не за цільовим призначенням – це випадки, коли на ній здійснюється діяльність, яка виходить за межі цільового призначення. В такому випадку не слід плутати невикористання земельної ділянки та використання її не за цільовим призначенням, оскільки невикористання полягає у бездіяльності, що не входить у поняття «використання не за цільовим призначенням».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковенко Вадим юрист АК «ПРАЙМ»