Пропущення строків прийняття спадщини

На практиці досить часто трапляються випадки коли спадкоємці пропускають строки для прийняття спадщини. Причини бувають різні, але все ще можливо виправити. Одним із варіантів відновлення строків є подання спадкоємцем позову до суду. Законодавчого вичерпного переліку поважних причин пропущення строків не має, тому спадкоємець повинен довести поважність своєї причини. При цьому необхідно виходити з того, що поважними є причини, пов'язані з об'єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій. Як правило, суди задовольняють такі позови. Цивільним кодексом України встановлюються наступні наслідки пропущення строку для прийняття спадщини:

-  Якщо спадкоємець протягом 6 місяців, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

- За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

- За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Подаючи позов до суду варто пам’ятати, що належними відповідачами   у спорах про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини   є спадкоємці, які прийняли спадщину, або територіальні громади  в особі органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Слід зазначити, що суди визнають поважними причини пропуску строку такі як:

- тривала хвороба;

- перебування спадкоємця тривалий час за межами України;

- відбування покарання в місцях позбавлення волі;

-  перебування на строковій військовій службі в Збройних Силах України   тощо.

Тобто цей перелік не є вичерпним.

Разом з цим, судом не можуть бути визнані поважними такі причини пропуску строку для подання заяви про прийняття спадщини як:

а)  юридична необізнаність позивача щодо строку та порядку прийняття спадщини;

б) необізнаність особи про наявність спадкового майна;

в) похилий вік;

г) непрацездатність;

д) незнання про існування заповіту;

е) встановлення судом факту, що має юридичне значення для прийняття спадщини (наприклад, встановлення факту проживання однією сім'єю);

ж) невизначеність між спадкоємцями хто буде приймати спадщину;

з) відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини;

ї) несприятливі погодні умови .

Таким чином, у спадкоємця, який пропустив строки для прийняття спадщини є 2 шляхи вирішення цієї проблеми:

    1. звернутись з заявою до нотаріусу про прийняття спадщини, за наявності письмової згоди всіх спадкоємців, які прийняли спадщину;
    2. подати позов до суду про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала

Каріна ШТЕПА

юрист АК «Прайм»