Реєстрація платником ПДВ по новому. Короткий аналітичний огляд.

01.01.2011 р. набув чинності довгоочікуваний суб’єктами підприємницької діяльності, правда дещо в іншій редакції, Податковий кодекс України (далі – ПКУ), який з ніг на голову перевернув існуючий до цього порядок взаємовідносин з контролюючими фіскальними органами. Зокрема, зміни торкнулись й порядку реєстрації суб’єкта платником податку на додану вартість. Не в бік платника.За новими правилами особа зобов’язана зареєструватись платником ПДВ за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) у випадку якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість).

Коротко порядок реєстрації наведений в ст. 183 ПКУ. Так, будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника податку, не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій більше 300 тис. грн. (в разі обов’язкової реєстрації) або не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних (в разі добровільної реєстрації), подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву, яка на відміну від попередніх років модернізувалась фіксацією в ній повної інформації не тільки про СПД, а й всіх пов’язаних осіб з орендодавцями основних засобів, балансовою вартістю основних засобів, наявністю ліцензій тощо.

Особа, яка не надсилає реєстраційну заяву у таких випадках та у такі строки, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Бланк заяви, власне як і сам порядок реєстрації, детально описаний в Положенні про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженому наказом ДПА України від 22.12.2010 р. № 978 (до речі, Указом Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» з 05.01.2011 р. Державна податкова адміністрація реорганізована в Державну податкову службу України).

Правом добровільної реєстрації згідно ст. 182 ПКУ наділена особа, яка провадить оподатковувані операції і не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої зазначеною статтею суми та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання.

При чому, на відміну від старих правил (передбачали можливість подачі пакету документів по довіреності), в обох випадках Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником юридичної особи - платника (з документальним підтвердженням особи та повноважень).

Якщо протягом строку від подання реєстраційної заяви до бажаного дня реєстрації у особи виникнуть обставини або операції, при яких реєстрація платником ПДВ є обов'язковою згідно з пунктом 181.1 статті 181 ПКУ, така особа зобов'язана подати повторну реєстраційну заяву у строки, визначені пунктом 183.2 статті 183 ПКУ. У цьому випадку реєстрація платника ПДВ з бажаного дня реєстрації анулюється та проводиться реєстрація платника ПДВ у загальному порядку згідно з цим Положенням (п. 8.1 Положення).

Заслуговує на увагу норма стосовно того, що особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, вважається платником податку з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто обсягу оподатковуваних операцій (більше 300 тис. грн.), без права на віднесення сум податку до податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування до моменту реєстрації платником податку на додану вартість».

«Реформуючим» також є пункт 183.17 ст. 183 ПКУ, відповідно до якого особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному цим Кодексом, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов'язки із сплати податку у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.

До початку дії нового Свідоцтва юридична особа, утворена у результаті перетворення, використовує реквізити старого Свідоцтва припиненої юридичної особи.

Не зареєстрована платником ПДВ особа, яка, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, перевищила обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, установленого статтею 1 Указу Президента України від 03.07.1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», зобов'язана подати до податкового органу заяву про реєстрацію як платника ПДВ. Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана (надіслана) податковому органу:

  1. фізичною особою - підприємцем - не пізніше 20 календарного дня з моменту перевищення;
  2. юридичною особою не пізніше: - ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у першому або другому місяці звітного періоду (кварталу);

- 20 календарного дня після закінчення звітного періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у третьому місяці звітного періоду (кварталу).

Строк розгляду органом ДПС Заяви про реєстрацію не змінився і становить 10 робочих днів. Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, зазначений у заяві особи, настає після завершення 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, орган державної податкової служби зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника податку не пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві (п. 183.9 ст. 183 ПКУ).Наручно Свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ на відміну від подачі Заяви може отримати будь-яка особа на підставі належним чином оформленої довіреності.

Підставами для анулювання реєстрації платника ПДВ, окрім традиційних, є рішення суду про визнання установчих документів недійсними й наявність в ЄДРПОУ запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Згідно п. 11 ст. 19 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.Про анулювання реєстрації платника податку податковий орган письмово повідомляє особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації (п. 3.2.2 Положення).

Позитивним в реформуванні податкової системи є, окрім зниження ставок, досить об’єктивне припущення щодо зменшення всім набридлих черг до державних реєстраторів виконкомів рад та місцевих адміністрацій, адже додаткова нагрузка сплати ставки ПДВ при придбанні такою особою товарів, робіт (послуг) протягом 12 місяців діяльності без права отримання податкового кредиту чи зменшення зобов’язань буде стримувати поштовх реєстрації нових СПД. Хоча, всі чекають роз’яснень положень новоприйнятого ПКУ.

І буде нам щастя.

Р.А. Лісовський.

АК «ПРАЙМ».