Однією з форм здійснення іноземних інвестицій в Україну, згідно ст.3 Закону України «Про режим іноземного інвестування», є створення підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам. На перший погляд, особливої ??правової мудрості не потрібно, щоб створити іноземне підприємство в Україні, але певні дрібниці чи затримки в процесі реєстрації можуть справити негативне враження на інвестора. А за умов, коли кожен, навіть найдрібніший, потенційний іноземний інвестор в Україні на вагу золота, посилюється актуальність високого рівня його юридичного обслуговування.
Порядок створення іноземного підприємства регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі - Закон про держреєстрацію) та іншими актами господарського законодавства України в повному обсязі. Законодавство України не передбачає обов'язку іноземних суб'єктів створювати підприємства в певній організаційно-правовій формі. Частина 1 ст. 117 Господарського кодексу України передбачає створення як унітарних, так і корпоративних, іноземних підприємств, залежно від волевиявлення засновника та вимог законодавства щодо обов'язкового здійснення діяльності певного виду в певних організаційно-правових формах. Спробуємо проаналізувати процес підготовки до створення товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) іноземними юридичними особами, тобто іноземного підприємства (підприємства зі 100% іноземною інвестицією).
Створення ТОВ іноземними юридичними особами включає такі етапи:
 1. рішення про створення та підготовку пакета документів,
 2. формування статутного капіталу,
 3. визначення місцезнаходження (адреси) товариства,
 4. державної реєстрації ТОВ,
 5. державної реєстрації інвестиції та постановки ТОВ на облік у податкових та інших органах.
Перед процедурою створення ТОВ іноземний інвестор (засновник) повинен бути проінформований про правовий статус цієї організаційно-правової форми здійснення господарської діяльності, зокрема про різного роду обмеження. Після чого інвестор надає вихідну інформацію, частина якої в основному має усно декларативний характер і вперше документально фігурує в рішенні засновників про створення товариства та статуті. Тому для підготовки документів для створення ТОВ необхідно попередньо отримати від інвестора не тільки вихідну інформацію, яка підтверджується офіційними документами. Виходячи з наданих інвестором даних починається підготовка пакета документів для створення ТОВ. При цьому потрібно керуватися не тільки положеннями Закону про держреєстрацію щодо переліку документів, необхідних для державної реєстрації ТОВ. Не слід обходити увагою і інші нормативно-правові акти, оскільки може виникнути необхідність в додаткових процедурах та документах. Тому варто продумати все заздалегідь і не турбувати іноземного клієнта через дрібниці.
ОТРИМАННЯ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. До неї можна віднести кількість засновників, найменування, місцезнаходження, форму і розмір внеску до статутного фонду кожного засновника, керівника майбутнього ТОВ та можливі його обмеження, види економічної діяльності та ін. Надання вихідної інформації з боку інвестора супроводжується підготовкою документа про підтвердження його реєстрації в країні місцезнаходження інвестора (виписка з торговельного, банківського або судового реєстру).
У випадку, якщо єдиним засновником (учасником) ТОВ буде іноземна юридична особа, бажано додатково мати установчі документи цієї компанії-засновника або розгорнуту виписку з іноземного реєстру, де будуть вказані її учасники. Нагадаємо, що згідно з положеннями ст. 141 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ), ТОВ не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. На це особливу увагу звертають в банках при відкритті рахунків.
ПАКЕТ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ. Для реєстрації ТОВ (виходячи зі ст. 24 Закону «Про держреєстрацію») у разі, коли їх особисто подає держреєстратору уповноважена особа засновника (засновників), необхідні:
 • Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи (Форма № 1).
 • Примірник оригіналу (ксерокопія або нотаріально завірена копія) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення ТОВ. Мова йде про протокол установчих зборів. Такий документ може оформлятися як самими засновниками в країні їх перебування з подальшою легалізацією, так і в Україні через уповноважених представників.
 • Два примірники статуту (у разі електронного подання документів один екземпляр).
 • Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації ТОВ. Плата здійснюється у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 • Інформацію з документами, які підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичні особи - власників цих юридичних осіб.
 • Паспорт уповноваженої особи та документ, що засвідчує його повноваження.
 • Документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який повинен легалізуватися в установленому порядку.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ. Документи, які були видані на території іноземної держави, повинні легалізуватися в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, в яких бере участь Україна. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) і легалізовані в консульській установі України або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостиля, передбаченого ст. 4 Гаазької конвенції від 05.10.1961, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. При цьому потрібно враховувати, чи включена держава нерезидента в перелік держав, у відносинах з якими для України діє Гаазька конвенція (дата набуття чинності для України - 22 грудня 2003 року), яка поширюється на офіційні документи, складені на території однієї з договірних країн і повинні бути подані на територію іншої. На даний момент кількість країн-учасників Конвенції становить 95 держав. Якщо країна нерезидента включена у вищевказаний список, єдиною додатковою вимогою є проставлення передбаченого ст. 4 Конвенції апостиля компетентним органом держави, де був складений документ. Апостиль повинен мати форму квадрата зі сторонами не менш 9 см.
Цікавий факт, в рамках СНД ні легалізація, ні апостиль при наданні іноземних документів не потрібні - діє Мінська конвенція від 22 січня 1993 року (зі змінами від 28.03.1997). Крім цього, Україна має низку двосторонніх міжнародних договорів, положення яких скасовують легалізацію іноземних офіційних документів, зокрема з В’єтнамом, Грузією, Естонією, Латвією, Литвою, Молдовою, Польщею, Узбекистаном, Угорщиною, Чехією. Дотримання вищезазначених вимог надасть можливість здійснити переклад документа українською мовою та його нотаріальне посвідчення (ст. 100 Закону України «Про нотаріат»).
ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ. Одним із документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду, є документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду юридичної особи в розмірі, який встановлено законом (ч. 4 ст. 24 Закону «Про держреєстрацію»). Таким документом є довідка з банку про відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду та про перерахування на цей рахунок вкладу засновника.
Згідно з п. 4.2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (далі - Інструкція), в разі відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду господарського товариства подаються :
 • Заява про відкриття поточного рахунку;
 • Один примірник оригіналу установчого документа або його копія, завірена нотаріально;
 • Картка зі зразками підписів;
 • Довіреність або копія довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально.
На перший погляд, документів не так вже й багато і всі вони можуть бути швидко надані до банку. Але у випадку, якщо засновником товариства є фізична особа-іноземець або юридична особа-нерезидент, українські банки дуже ретельно підходять до своєї справи і починають детальну довгострокову ідентифікацію засновників та перевірку документів.
На практиці деякі банківські установи максимально йдуть назустріч іноземному інвестору і не наполягають на поданні додаткових документів, не передбачених чинним законодавством України. А деякі банки, керуючись не тільки чинним законодавством, а й своєю внутрішньою політикою, вимагають зайві документи, на підготовку чи надання яких необхідно час, наприклад, копії паспортів всіх директорів та членів ревізійної комісії нерезидента-засновника товариства; копії паспортів всіх осіб, які вказані в довіреності на реєстрацію товариства та відкриття поточного рахунка в установі банку, інші копії чи оригінали документів від нерезидента тощо.
Система перевірки цих документів банком ще складніша. Приймає ці документи та безпосередньо відкриває поточний рахунок одна особа, перевіряє їх на відповідність чинному законодавству - інша (як правило, юрист або юридичний відділ банку), а ідентифікує засновників - третя (як правило, відділ фінансового моніторингу). А якщо рахунок відкривається не в головному відділенні банку, то документи на перевірку та ідентифікацію клієнта відправляються до центрального офісу банку.
Враховуючи вищенаведене, процес відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду може затягнутися на тиждень. Тому бажано вже на стадії формування статутного фонду товариства провести попередні переговори з різними банківськими установами щодо порядку відкриття такого рахунку та необхідних документів, щоб уникнути в майбутньому можливої затримки.
Після відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду засновник-нерезидент перераховує на нього свій внесок у статутний фонд товариства (при цьому банк-кореспондент відрахує певну суму грошей як комісію за послуги банку, а також через коливання курсу валют) і отримує в установі банку довідку, яка підтверджує внесення вкладу на рахунок. Знову ж, у деяких банках ця довідка є платною. Після отримання цієї довідки можна розпочинати процедуру державної реєстрації юридичної особи.