Юридичний висновок щодо правомочності діяльності ВП «Українська ліга музичних прав»

Починаючи з 2010 року підприємства громадського харчування, в яких для відвідувачів демонструються музичні та відеотвори, потрапили під приціл контролюючих органів у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Об'єднання підприємств «Українська ліга музичних прав», «Український музичний альянс» в особі численних представників, які діють від імені цих організацій колективного управління, здійснюють перевірки кафе і ресторанів, фіксують на відеокамеру факти демонстрації авторських творів. Надалі вимагають в претензійної формі надання інформації про перелік музичних композицій, які необхідні для збору і перерозподілу роялті за комерційне використання об'єктів суміжних прав публічним способом, а також наполягають на укладанні договору про виплату роялті та самостійного обчислення і виплати роялті в розмірі 2% від доходу підприємств. Як правило, термін виконання вимог встановлюється в 20 днів.

Відповідно до закону України «Про авторське право і суміжні права» виключне право на відтворення, використання, поширення музичного твору та інших об'єктів авторського права належить авторам. У разі використання таких творів з комерційною метою без узгодженням з авторами, останні мають безумовне право на виплату їм винагороди від використання (роялті).

Контроль за дотриманням норм цього закону покладено на Державний департамент інтелектуальної власності. Згідно ст. 43 Закону України «Про авторські і суміжні права» Державний департамент інтелектуальної власності уповноважує організації колективного управління (однією з яких є «Українська ліга музичних прав») займатися збором роялті за використання фонограм і робити контроль за правомірним використанням фонограм.

Постанова Кабміну від 18.01.2003 N 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» вказує на те, що суб'єкти комерційного використання зобов'язані до початку здійснення комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм укласти з уповноваженою організацією колективного управління договір про виплату роялті за використання фонограм.

При цьому слід врахувати, що згідно ч. 1 ст. 3 Цивільного кодексу України одним з основоположних принципів цивільного права є свобода договору.

Висновок господарського договору є обов'язковим для сторін:

  • якщо він заснований на державному замовленні, виконання якого є обов'язковим для суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законом;
  • існує пряма вказівка ​​закону щодо обов'язковості укладення договору для певних категорій суб'єктів господарювання чи органів державної влади (органів місцевого самоврядування).

Таким чином, враховуючи той факт, що в Україні діє не тільки одна уповноважена організація колективного управління, Ресторан має право укласти договір про виплату роялті з будь-якою з них, на свій розсуд.

При цьому, враховуючи судову практику, що склалася на території Україні, можна зробити висновок, що довести сам факт використання з комерційною метою фонограм досить складно. Згідно ч. 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона в суді повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. З джерел відкритої інформації (судових рішень в аналогічних справах) стало відомо, що ті відеозаписи, які надає «Українська ліга музичних прав» не дають можливості ідентифікувати місце проведення запису, час і джерела походження звукових сигналів.

Таким чином, вважаємо за необхідне надати наступні рекомендації:

  1. На лист-вимогу (претензію), якщо така пред'явлена, відповідь не давати.
  2. У разі повторення даної ситуації, а саме - фіксації використання Рестораном фонограм, адміністратору Ресторану необхідно в терміновому порядку припинити трансляцію будь-яких фонограм, відеограм.
  3. При проведенні відеозйомки адміністратору (персоналу Ресторану) відмовлятися від ідентифікації власного обличчя (не представлятися, не називати посаду), а так само не вказувати назву Ресторану, час і календарну дату.
  4. Розробити на підприємстві наказ з призначенням відповідальної особи по роботі з перевіряючими та контролюючими органами, решті персоналу видати чіткі інструкції говорити з перевіряючими про наявність на підприємстві відповідальної особи, про некомпетентність обслуговуючого персоналу в поставлених питаннях. Підкріпити дані компетенції в трудових контрактах (посадових обов'язках).
  5. Завести на підприємстві Журнал відвідувань контролюючих органів за затвердженою формою.
  6. По можливості, якщо це дозволяє антураж і тематика Ресторану, використовувати у якості музичного фону твори народної творчості (фольклор). Відповідно до ст.10 Закону твори народної творчості (фольклор) - не є об'єктами авторського права, захисту не підлягають.
  7. При отриманні письмових запитів, вимог, позовних заяв звернутися за консультацією до фахівців для оцінки та індивідуальної вироблення стратегії поведінки.